"Slušný komunista" neexistoval, neexistuje a existovat nikdy nebude

úterý 19. leden 2010 15:24

Psychiatři (pokud sami nejsou komunisty nebo členy nějaké jiné extrémistické organizace) budou se mnou pravděpodobně souhlasit: není zásadního rozdílu mezi paranoikem a zločincem - obojí vyvěrá víceméně       z téhož a může mít stejně destruktivní dopad či následky.

Především však zločince a paranoiky pojí deformované vidění a prožívání světa, byť u zločinců může být téměř dokonale zamaskované. Pojí je spolu to, že jsou ovládáni temnými, „spodními“ silami a že jsou střízlivě myslícímu člověku nepochopitelní. Pokud se nad nimi zamýšlí nebo pokud s nimi diskutuje, pociťuje vždy nakonec pouze bezvýchodnost a frustraci. A říká se, že tam, kde normální člověk přestává rozumět, začíná psychiatrie. (Výjimkou snad byli jen ti naivní, avšak ve své době pochopitelní idealisté, kteří do KSČ vstoupili během Pražského jara, aby podpořili její reformní křídlo - a aby z ní byli krátce po Srpnu vyloučeni.)

Samozřejmě jsou různí zločinci a různí paranoici, je zde plynulý přechod k tomu, čemu se říká duševní zdraví. Rozhodně nelze paušalizovat; neplatí například, že nekomunisté jsou nutně slušnější než komunisté. V každém z nás je něco špatného či nezdravého, nebo jak to kdysi řekl jeden můj bývalý kolega, „v každé rodině je nějaká patologie“. Podle mne je ovšem v rodině komunistů patologie víc než dost, a od počátku bylo. Již Čapek to musel ze sebe dostat: „A tu mne někdy jímá hrůza, že se nemohu srozumět s komunismem… Někdy mi je, jako by mluvil cizí řečí a jako by jeho myšlení podléhalo jiným zákonům.“ Mne zase jímá hrůza a pocity frustrace, když slyším vědce-demagoga Ransdorfa či některého z jeho dnešních soudruhů.

Komunisté na tom nebudou nikdy lépe. Protože pokud by ozdravěli, přestali by být komunisty.

 

Bohumil Sláma

Bohumil Sláma

Bohumil Sláma

Píšu zejména o politice a literatuře, s důrazem na humanismus a masarykovské demokratické principy.

Psycholog a publicista, zakladatel obecně prospěšné společnosti Verus 89.

REPUTACE AUTORA:
0,00

Seznam rubrik

Tipy autora